RPA Nasıl Uygulanır?

RPA’ya yatırım yapmaya karar verdikten sonraki adımınız RPA’nın uygulanmasıdır. Başarılı bir planlamada otomasyon projesi, ürün ortamında güvenilir ve hatasız çalışacak şekilde tanımlanır, entegrasyonu yapılır ve dökümante edilir.

Entegrasyon süreci bir yolculuktur ve buna RPA Yol Haritası diyoruz. Aslında bu geliştirilmiş bir çözüm uygulamasıdır.

RPA Yol Haritası adımları

1. Giriş

Geliştirme projesine başlamadan önce tanıtım toplantıları yoluyla, müşterilerimizin RPA’nın yapabileceklerini ve sınırlarını daha iyi anlamalarına yardımcı oluyoruz. Böylelikle müşterinin başlangıç planını anlar ve RPA ile yapılabileceklere örnekler sunarız.

2. Süreç Tanımı

RPA danışmanlarımız ve kendi alanında uzman olan müşteri şirket çalışanlarıyla birlikte bir süreç analiz toplantısı gerçekleştirilmektedir. Süreç analiz toplantısında otomasyonu yapılacak süreçleri doğru tespit amacıyla müşterinin süreçleri analiz edilir. Sonuçta müşteri otomasyonu yapılacak aday süreci denemek için seçmiş olur. Tanımlama toplantısında seçilen süreç dikkatle incelenir ve sürecin ayrıntıları “adım adım” tanımlanır.

3. POC (İş/Kavram Kanıtlama)

POC aşamasında robotun işlevselliğini müşteriye gösterebilmek için robotun ufak bir bölümünü geliştiriyoruz. POC aşamasının sonunda, robot müşteriye bir demo olarak sunulur.

4. Geliştirme

Bu aşamada, önceden seçilen tüm süreçler (2. aşama) geliştirilir. Bu, RPA uygulamasının en uzun aşamasıdır. Eğer tüm süreçler RPA’ya uygunsa (kullanıma hazır şekilde geliştirme yapılabilir), geliştirme kısa sürede tamamlanır. Eğer değilse, uygun olmayan süreçler iyileştirilmeli / optimize edilmeli veya yeniden tasarlanmalıdır. Bu süreçlerin 2. aşamada tanımlanması daha idealdir.

5. Öncü/Pilot Aşama (UAT)

Pilot aşamada, robot(lar) kontrollü koşullar altında bir ürün (canlı) ortamında çalışır. Pilot aşamanın amacı, robot(ların) düzgün çalışmasını sağlamak ve önceden tanımlanmamış yeni zorlukların ortaya çıkmasını engellemektir. Ayrıca müşterinin yetkilendirilmiş kullanıcılarının UAT (kullanıcı kabul testi) ve ürünün canlı ortama alınmasını onaylaması ile birlikte pilot aşamaya katılmasını sağlarız.

6. Canlıya Alma

Pilot aşama sonrası robot(lar) canlı ortamda tam zamanlı olarak çalışmaya hazır hale gelir. Eğitim oturumları yapılır ve robotlar canlı operasyonları yerine getirmeye başlar.

7. Destek

RPA destek uzmanları, görüntüleme ve işlem/log kayıtlarının analizini kullanarak sahada veya uzaktan destek sağlar. Ayrıca, gerek duyulması halinde (mevcut robotlar tamamen kullanıldığında) ilave robotlar sağlıyoruz. Ek süreçlerin otomatikleştirilmesine karar verilirse RPA geliştiricilerimiz otomasyonu uzaktan veya sahada gerçekleştirir.

Bir yorum bırakın